Tarmcancer diagnosen gav Rob en ny inställning

Att genomgå en cancerkirurgi och att få en stomi förändrade Robs inställning till livet. Han upplyser nu andra om tidiga cancertecken och symptom samt ger tips kring livet med stomi.

Läs om hur Rob lever livet med kolostomi och hur han hjälper andra göra detsamma.

Rob bor i Australien med sin tätt sammansvetsade familj bestående av hans fru, 3 döttrar och barnbarn. Det krävdes att de alla gick samman för att övertyga honom att söka vård när han blev orkeslös och förlorade i vikt. Hans läkare gav honom diagnosen tarmcancer och skickade honom för vidare test för att kunna förstå vilka behandlingsalternativen var.  

Alternativen var: 1 ta bort den delen av hans tarm med tumör vilket skulle innebära en permanent kolostomi eller 2 enbart ta bort tumören och hoppas på att cancern inte kommer tillbaka. Rob valde det första alternativet. Det tog en tid för honom att känna sig trygg med sitt stomiförband och han prisar sin stomisjuksköterska för hur hen utbildade, förespråkade och uppmuntrade honom att ta kontroll och lära sig tidigt. 

Att leva livet fullt ut -och utbilda andra om cancer 

Rob har varken låtit cancern eller stomin påverka hans liv negativt. Han gör det mesta av varje dag, spenderar tid med sin familj och fortsätter att spela golf varje helg samt glädjs åt sitt jobb som Safety Area Manager. Rob använder sina kontakter via arbetet inom gruv- och tillverkningsindustrin för att skapa ”Verktygslåda-prat” för anställda om cancer samt hur man förebygger cancer. Han har också organiserat insamlingar via golfen för att stödja Icon Cancer Centers and Cancer Council Australia.  

Robs föreläsningar innehåller hur man upptäcker tecken och symptom av tjock- och ändtarmcancer såsom blod i avföring, magsmärtor, förändrade tarmvanor och en plötslig viktnedgång. Han pratar även om vikten av att delta i nationella tjock- och ändtarmcancer sceening program för tidig upptäckt. 

 

Robs bästa tips för livet med stomi

Stödet ifrån familjen hjälpte Rob både i kampen mot cancern samt att acceptera ett liv med stomi. Hans råd för andra hur man tar sig an ett liv med stomi. 

  1. Lyssna på dina läkare och din stomisjuksköterska. Rob lärde sig detta den hårda vägen när han lyfte tungt trots att han blivit avrådd från just det. ”Det här är väldigt viktigt, då det kan vara vad som orsakade mitt bråck,” säger han. ”Var trygg nog att sträcka ut handen för att be om hjälp eller säga att jag kan inte göra det där.”
  2. Lyssna på vad din kropp behöver. Detta är särskilt viktigt när det gäller mat och näring.
  3. Håll det enkelt. ”Att hålla min rutin enkel och att vara konsekvent i hur jag tar av och sätter på ett nytt stomiförband hjälper till att hålla min hud frisk och upprätthålla min komfort och mitt självförtroende,” säger Rob.
  4. Le. “ Du vet aldrig vad någon går igenom”, säger han. ”Ett litet leende kan göra någon annans dag.”

Cancern och stomioperationen har totalt förändrat Robs inställning till livet, han tar ingenting för givet längre. ”Jag har insett att livet kan förändras så snabbt”, säger han. ”Sedan jag fick en andra chans har jag gjort varje dag till den bästa dagen.” 


Människor som berättar sina berättelser får ersättning ifrån Hollister. Berättelserna, uttalandena och åsikterna kommer från personen på bilden. Dessa vittnesmål är representativa för deras upplevelse men varje persons upplevelse och erfarenhet är unika och individuella.