Vad är stomi? Kolostomi, ileostomi, urostomi | Dansac SE

Dansac, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin Läs mer

Vad är stomi?


Förstå din stomi

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder öppning i eller utanför kroppen. Det kan också betyda mun.

Varje år stomiopereras tusentals människor. För en del är operationen en livräddande procedur. För andra är operationen en följd av tarmsjukdom, en följd av olycka eller görs för att rätta till en missbildning.

På senare år har operationerna förbättrats avsevärt och många stomioperationer är nu temporära istället för permanenta.

  • Kolostomi
  • Ileostomi
  • Urostomi

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.