Dansac Sverige | Tillägnad stomi runt om i världen | Dansac SE

Dansac, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 & Leveranser Läs mer

dansac-matilda-ostomy-user-campaign-header

Feeling comfortable in your own skin.

Matilda, Stomihjälte

dansac-matilda-ostomy-user-campaign-header

Feeling comfortable in your own skin.

Matilda, Stomihjälte

Att leva med stomi

Dansacs medarbetare är mycket engagerade i stomivård. Vi strävar inte bara efter att erbjuda dig de bästa produkterna; vi tillhandahåller också en stor mängd unika och relevanta broschyrer och böcker om olika ämnen som handlar om livet med stomi.

Se alla utbildningsresurser
Living with a Stoma

Professionell vård

Vi har ett nära samarbete med stomivårdspersonal för att ta fram verktyg och material som stödjer och hjälper till att utbilda personal som tar hand om människor som lever med stomi.

Se alla professionella resurser
Stoma professional