Källor för stomivårdspersonal | Dansac SE

Dansac, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin Läs mer

Professionell vård


Källor för stomivårdspersonal

För att uppmuntra till dialog mellan stomipatient och vårdpersonal tar vi regelbundet fram nytt informations- och utbildningsmaterial för stomiopererade personer och deras familjer, i nära samarbete med stomivårdspersonal runt om i världen.

Nedan finns en lista med länkar till utbildningsguider och verktyg för mer information.

Kliniska verktyg

Material som ska användas i den dagliga sjukvården. Läs mer

eStoma

eStoma är ett internetbaserat utbildningsprogram utformat för stomiopererade personer och deras familjer.

Läs mer

Kliniska källor

Ett informationsbibliotek för sjukvårdspersonal. Läs mer

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.