Stomioperation, sjukhusinläggning & återhämtning | Dansac SE

Dansac, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin Läs mer

Sjukhusinläggning och återhämtning


Sjukhusvistelse & återhämtning

Efter stomioperationen kommer du att stanna kvar på sjukhuset under en längre tid.

Det är viktigt att vänja sig vid stomin både fysiskt och psykiskt. Även om det kan göra ont medan såret läker är det viktigt att följa sjukvårdspersonalens råd. De känner till din situation och de kan vägleda dig och hjälpa dig genom svåra tider.

När du lämnar sjukhuset börjar ditt nya liv med stomi. Så småningom kommer du att börja förstå hur du ska handskas med stomin och du kommer att lära dig nya saker så att du kan njuta av livet som du gjorde innan operationen. Ditt självförtroende kommer att växa och utvecklas.

Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer.

Tips & råd-serie

Dessa hjälpfulla häften har skapats för att leda dig från operationen till de första månaderna och därefter.

Läs mer

Stomivård i hemmet-serien

I den här serien visas stomivård och påsbyte för 1-dels- och 2-delsprodukter.

Läs mer

Stomivård för barn

Det illustrerade häftet Vad har du på magen, Emil? innehåller råd för föräldrar, stomivårdsspecialister och sjuksköterskor på barnavdelningen.

Läs mer

Komma i form efter en stomioperation

Den här guiden innehåller instruktioner för träning efter operationen.

Läs mer

Looptransverso-stomi

I broschyren Looptransversostomi, stomivård i hemmet med tvådelsbandage illustreras hur du sköter din stomi och byter bandage. Läs mer

Emotionella aspekter

Läs mer om känslor och anpassning till en ny kroppsupfattning.

Läs mer

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.