Dansac About Us

Resurser för dig

Att ha stomi, tillfälligt eller permanent, är en stor förändring i en persons liv. För en del människor kan det ta lång tid att anpassa sig. För andra går det snabbare. Inget är rätt eller fel. Hur du hanterar det beror på din situation och den information och stöd du behöver kommer sannolikt att skilja sig från vad andra behöver. Det kommer också att variera från en fas i anpassningsprocessen till nästa.

Vi har samlat våra broschyrer nedan med tips och råd kring stomivård som du kan läsa. Ett bra tips är att även dela dessa broschyrer med dina nära och kära så att de kan stötta och hjälpa dig i ditt liv med stomi.


Sjukhusvistelse & återhämtning

Efter stomioperationen kommer du att stanna kvar på sjukhuset under en längre tid.

Det är viktigt att vänja sig vid stomin både fysiskt och psykiskt. Även om det kan göra ont medan såret läker är det viktigt att följa sjukvårdspersonalens råd. De känner till din situation och de kan vägleda dig och hjälpa dig genom svåra tider.

När du lämnar sjukhuset börjar ditt nya liv med stomi. Så småningom kommer du att börja förstå hur du ska handskas med stomin och du kommer att lära dig nya saker så att du kan njuta av livet som du gjorde innan operationen. Ditt självförtroende kommer att växa och utvecklas.

Tips & Råd

Denna broschyr ger dig en övergripande guide kring din första tid efter stomioperation och även sen livet med stomi. Den tar upp olika ämnen såsom återhämtning efter operation, kost, återgång till arbete, träning och mer.

Stomivård i hemmet

Det är viktigt att veta hur man byter stomiprodukten på rätt sätt för optimal komfort och säkerhet. Broschyrerna och filmerna Vård i hemmet illustrerar daglig stomivård och byte av en stomipåse för ett 1-dels- eller 2-delsbandage.