* | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > HudskyddsplattaHudskyddsplatta

NovaLife TRE 2 hudskyddsplatta

Plan, uppklippbar, passar Nova 2- och NovaLife 2-påsar.

NovaLife 2 hudskyddsplatta

Plan, uppklippbar eller förhålad, icke-centrerat starthål.

NovaLife 2 GX+ hudskyddsplatta

Plan, GX+-hudskyddsplatta, uppklippbar eller förhålad, icke-centrerat starthål.

NovaLife 2 konvex GX+ hudskyddsplatta

Hård konvexitet, GX+-hudskyddsplatta, uppklippbar eller förhålad.

Nova 2 hudskyddsplatta

Plan, uppklippbar, passar Nova 2- och NovaLife 2-påsar.

Nova 2 X3 hudskyddsplatta

Plan, tjock skyddsplatta, uppklippbar, passar Nova 2- och NovaLife 2-påsar.

Nova 2 soft convex hudskyddsplatta

Mjuk konvexitet, uppklippbar, passar Nova 2- och NovaLife 2-påsar

Nova 2 konvex hudskyddsplatta

Hård konvexitet, passar Nova 2- och NovaLife 2-påsar.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.