Kliniska verktyg | Dansac SE

Dansac, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin Läs mer

Kliniska verktyg


Praktiska verktyg för patientvård

Nedan finner du ett komplett sortiment med guider, diagram, affischer och andra källor som kan hjälpa stomipatienterna och deras familjer på stomiresan.

Anatomiska diagram

Det här samtalsverktyget kan användas av sjuksköterskor för att underlätta patientgenomgångar.

Läs mer

Observations-index

Identifiera tillstånd och status för stomin och huden runt stomin med hjälp av detta observationsindex.

Läs mer

eStoma

eStoma är ett internetbaserat utbildningsprogram utformat för stomiopererade personer och deras familjer.

Läs mer

Praktisk guide för stomi och hudproblem

Den här guiden är avsedd att hjälpa dig att hantera vanliga problem med stomi och huden kring stomin.

Läs mer

Omfattande bedömnings-guide

Här beskrivs hur man gör en patient-, stomi-, hud- och konvex bedömning.

Läs mer

Ditt fallstudiehäfte

I det här häftet beskrivs hur stomiterapeuter bedömer olika patienters situation och behov.

Läs mer

Ordlista för stomi

Ett omfattande häfte med vanliga termer för dem som tar hand om människor med uro- och tarmstomier.

Läs mer