Vad är Urostomi

man-and-woman-outdoors-talking-side-by-side-and-understanding-a-urostomy

Tusentals personer genomgår stomioperationer varje år. En stomioperation kan behövas på grund av sjukdom, olycka eller en medfödd funktionsnedsättning. Ibland kan operationen vara en livsavgörande åtgärd. Det finns tre olika typer av stomioperationer, här får du mer fakta om urostomioperationer. 

Vad är en urostomi?

En urostomi är en kirurgiskt skapad avledning av urin. Till exempel kan en urostomi skapas när urinblåsan tas bort och patienten behöver ett nytt sätt att göra sig av med urin.

Vid en urostomioperation använder sig kirurgen av en del av tunntarmen för att forma ett nytt "rör" som kan leda ut urinet. Urinledarna (som normalt forslar urin från njuren till urinblåsan) fästs i ena änden på "röret". Den andra änden förs ut genom en öppning i bukväggen. Där samlas urinet upp i en urostomipåse efter operationen. 

Det finns också andra typer av stomioperationer, två vanligt förekommande procedurer är kolostomi och ilestomi.

Varför görs en urostomi?

Olika sjukdomar och tillstånd kan resultera i en urostomioperation, bland annat:

  • Urinblåsecancer 
  • Ett medfött fel eller funktionsnedsättning 
  • Allvarliga och försvagande urininkontinens eller upprepade urinvägsinfektioner
  • Interstitiell cystit  
  • En olycka eller annan typ av trauma

Har du frågor?

Du som ska opereras kommer prata med din läkare eller stomiterapeut kring operationsdetaljerna. Det kan vara en bra idé att skriva ned dina frågor så du lättare kommer ihåg dem inför ditt samtal. Det gäller även du som redan har blivit opererad. Det dyker oftast upp många frågor efteråt som kan vara bra att skriva ner inför ditt nästa samtal med din stomiterapeut.