{ "modal": { "title": "Kliniska verktyg", "headline": "Stomiordlista", "content": "

Den här ordlistan har tagits fram för dig som tar hand om människor med uro- och tarmstomi. Vissa ord har en mer allmän betydelse men i den här ordlistan är huvudkontexten stomioperation, stomivård och stomiskötsel.

\r\n

I ordlistan beskrivs också vanliga termer som används i samband med kolorektal sjukdom, diagnostik och konservativ och kirurgisk tarmhantering. Författarna inser dock att det kolorektala stomivårdsområdet utvecklas hela tiden och denna första utgåva är inte helt fullständig. Andra termer och definitioner läggs till i kommande utgåvor och redaktören välkomnar alla förslag och bidrag.

\r\n

Vi hoppas att det dagliga arbetet med att vårda patienter blir bättre genom en bättre förståelse av terminologin som används inom detta specialiserade sjukvårdsområde.

\r\n

Visa ordlistan på nätet

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/ostomyglossary.ashx", "video_url": "" } }