One-Piece | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > NovaLifeNovaLife
  •  > NovaLife tömbarNovaLife tömbar
  •  > Endels-Endels-

NovaLife 1 tömbar mini

Plan, tömbar, transparent eller beige påse, uppklippbar

NovaLife 1 tömbar midi

Plan, tömbar beige med eller utan inspektionslucka, uppklippningsbar

NovaLife 1 tömbar maxi

Plan, tömbar beige med eller utan inspektionslucka, uppklippningsbar

NovaLife 1 tömbar GX+ midi

Plan GX+ hudskyddsplatta, tömbar påse med inspektionslucka

NovaLife 1 tömbar GX+ maxi

Plan, tömbar, GX+hudskyddsplatta med inspektionslucka, uppklippbar.

NovaLife 1 tömbar soft convex

Mjuk konvexitet, tömbar, beige påse med inspektionslucka.

NovaLife 1 tömbar soft convex maxi

Mjuk konvexitet, tömbar, beige påse med inspektionslucka.

NovaLife 1 tömbar konvex midi

Hård konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippningsbar

NovaLife 1 tömbar konvex maxi

Hård konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippningsbar

NovaLife 1 tömbar konvex GX+ midi

Hård konvexitet GX+ hudskyddsplatta, tömbar påse med inspektionslucka

NovaLife 1 tömbar konvex GX+ maxi

Hård konvexitet GX+ hudskyddsplatta, tömbar påse med inspektionslucka

NovaLife TRE 1 Tömbar Convex Mini

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.