* | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > NovaNova

Nova 1 mini cap

Plan, diskret minipåse för irrigation, förhålad.

Nova 1 sluten mini

Plan, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Nova 1 sluten midi

Plan, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Nova 1 sluten maxi

Plan, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Nova 1 sluten X3

3 mm tjockare hudskyddsplatta förhålade beige.

Nova 1 sluten soft convex

Mjuk konvexitet, beige påse, förhålad.

Nova 1 sluten konvex midi

Hård konvexitet beige eller klar påse förhålad eller uppklippbar

Nova 1 sluten konvex maxi

Hård konvexitet beige eller klar påse förhålad eller uppklippbar

Nova 2 sluten mini

Tvådelad, sluten beige eller transparant påse.

Nova 2 sluten midi

Tvådelad, sluten beige eller transparant påse.

Nova 1 FoldUp mini

Plan, tömbar, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Nova 1 FoldUp midi

Plan, tömbar, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.