* | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > Sluten påseSluten påse

NovaLife 1 sluten mini

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife 1 sluten midi

Plan, beige påse med eller utan inspektionslucka, uppklippbar.

NovaLife 1 sluten maxi

Plan, beige påse med eller utan inspektionslucka, uppklippbar.

NovaLife 1 sluten soft convex midi

Mjuk konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippbar.

NovaLife 1 soft convex maxi

Mjuk konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippbar.

NovaLife 1 sluten konvex midi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife 1 sluten konvex maxi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife 2 sluten mini

Tvådelad, sluten beige påse.

NovaLife 2 sluten midi

Tvådelad, sluten beige påse.

NovaLife 2 sluten maxi

Tvådelad, sluten beige eller transparant påse.

Nova 1 mini cap

Plan, diskret minipåse för irrigation, förhålad.

Nova 1 sluten mini

Plan, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.