Living with a Stoma


E-stoma är en online-guide som innehåller användbar information för personer som ska få stomi eller redan lever med stomi, samt för deras anhöriga och vänner. I guiden tas viktiga frågor om stomivård upp;som perioden före operation, under sjukhusinläggningen och återhämtningsperioden, och hur det är att komma tillbaka till livet. Guiden ger läsaren en helhetssyn på hur livet kan se ut för personer med stomi. Ett stort antal ämnen diskuteras.. — såsom fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter på att ha en stomi. — Guiden diskuterar bland annat hur man kan få hudskyddsplattan att bli mer följsam och hur det kan vara att börja arbeta igen efter en tids sjukdom och en stomioperation.

Där finns både teoretisk information och erfarenheter från personer som lever med stomi. Det är lätt och intuitivt att navigera i E-stoma och man kan gå igenom avsnitten efter varandra eller hoppa till och leta efter specifik information.

Åtkomstkurs    Före operationen

Åtkomstkurs    Sjukhusinläggning

Åtkomstkurs    Återhämtning

Åtkomstkurs    Att leva med stomi