Stomivårdskällor | Dansac SE

Att leva med stomi


Engagerade i stomivård

Inte nog med att vi strävar efter att erbjuda dig de bästa produkterna för att underlätta livet med stomi; vi tillhandahåller också en stor mängd unika broschyrer och böcker om olika ämnen som handlar om livet med stomi för dig, din partner, familj och vänner.

Att ha stomi, tillfälligt eller permanent, är en stor förändring i en persons liv. För en del människor kan det ta lång tid att anpassa sig. För andra går det snabbare. Inget är rätt eller fel. Hur du hanterar det beror på din situation och den information och stöd du behöver kommer sannolikt att skilja sig från vad andra behöver. Det kommer också att variera från en fas i anpassningsprocessen till nästa.

Vad är stomi?

Läs om de olika typerna av stomi: kolostomi, ileostomi eller urostomi.

Läs mer

Före operationen

Hjälpfull information och fakta om perioden före stomioperationen.

Läs mer

Sjukhusvistelse & återhämtning

Vad du kan förvänta dig från tidpunkten för operationen till ditt nya liv efter operationen.

Läs mer

Livet med stomi

Hur du tar kontroll över ditt nya liv och lever med stomi.

Läs mer

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.