Fem sätt att förebygga stomiläckage

De flesta som lever med stomi upplever läckage ibland, och det finns ingen anledning till panik.

Men att ta sig tid att förstå varför läckaget inträffade är ett stort steg mot att förhindra att det blir ett bestående problem. Som med allt som hindrar dig från att känna dig trygg är det bäst att åtgärda det direkt. Detta är särskilt viktigt just nu, när du kanske är isolerad från ditt vanliga stödnätverk.

I den här artikeln hittar du detaljerad information om de troligaste orsakerna till läckage. Här kan du också läsa om praktiska metoder för att hantera dem och minimera risken för att de inträffar igen.

1. Sköt om huden runt stomin
Enligt en rapport1 får cirka 75 procent av alla personer som lever med stomi problem med huden runt stomin. En annan studie2 visar att så mycket som 63 procent av alla personer som upplever hudproblem runt stomin inte pratar med stomiterapeut eller sjukvårdspersonal om problemet.

Var inte en del av den tysta majoriteten. Om ditt stomibandage inte passar ordentligt kan det leda till läckage och hudkomplikationer runt stomin.

Det är också viktigt att känna till att även lindriga hudproblem kan påverka det allmänna välbefinnandet, vilket har visats i forskning. Det kan även ha en negativ inverkan på din förmåga att njuta av livet och göra att du lättare isolerar dig och undviker olika aktiviteter.

Dessutom kan hudproblem leda till en ond cirkel: läckage orsakar hudkomplikationer runt stomin som gör att du oroar dig ännu mer för nästa läckage.

Lösningen för att minimera hudproblemen är att undersöka huden regelbundet och sätta in åtgärder vid första tecken på något som avviker från det normala, till exempel kliande, röd, sprucken eller fuktig hud. Om du är osäker ska du alltid prata med en stomiterapeut eller sjukvårdspersonal.

2. Skapa en rutin för stomivård
Det råder en stor enighet bland sjukvårdspersonal om att personer som lever med stomi kan vidta åtgärder för att förebygga problem som leder till läckage. Tänk på att det här bara är allmän vägledning och att du i första hand ska följa de rekommendationer som du har fått av sjukvårdspersonalen:

 • Töm påsen regelbundet, som regel när den är fylld till ungefär en tredjedel. En överfull eller tung påse leder lättare till läckage.
 • Avlägsna hudbarriären långsamt och försiktigt. Dra sakta och gradvis bort barriären från huden. Börja högst upp och arbeta dig nedåt medan du varsamt trycker mot den omgivande huden.
 • Utvärdera huden vid varje påsbyte för att försäkra dig om att den är lika frisk som huden på andra sidan buken. Skölj huden runt stomin med vatten och låt den torka helt innan du sätter på ett nytt stomibandage.
 • Undvik rengöringsprodukter som innehåller olja eller kräm. De kan göra så att den självhäftande ytan inte fäster ordentligt. Följ devisen ”enklast är bäst”: det räcker med varmt vatten för att rengöra huden runt stomin.
 • Du bör inte använda babyservetter, våtservetter, desinfektionsmedel eller flytande antiseptiska medel på huden, eftersom det kan orsaka irritation.
 • Sätt fast hudbarriären och håll den sedan på plats i några sekunder. På så sätt kan barriären formas efter bukens konturer så att den håller tätt.
 • Om huden runt stomin är våt och vätskande kanske du vill använda stomipuder (aldrig talkpuder) för att absorbera fukten. Kontakta sjukvårdspersonal om det orsakar obehag.
 • Dröj inte med att kontakta sjukvårdspersonal vid läckage. Vid läckage behöver du byta barriären oftare, vilket kan leda till nötning av huden som ger ytterligare hudskada.


3. Försäkra dig om att hudbarriären passar ordentligt runt stomin

Tänk på att stomivätskan är frätande. Ihållande kontakt med huden kan orsaka skada. Därför är det avgörande att använda en barriär med rätt passform för att skydda huden runt stomin. På så sätt kan du försäkra dig om att all stomivätska rinner ner i påsen och inte tränger in under hudbarriären.

NovaLife TRE-barriären är en ny produkt som är utformad för att säkerställa en god barriärtätning så att huden får vila. NovaLife TRE-barriären har utformats för att skydda huden på tre sätt:

 • Vidhäftning: utformad för att ge en säker, flexibel tätning som skyddar huden från stomivätska, är lätt att ta bort och är skonsam mot huden.
 • Absorption: utformad för att absorbera överskottsfukt och bibehålla hudens naturliga balans.
 • Bibehållen pH-balans: utformad för att skydda huden från stomivätska genom att bibehålla hudens naturliga pH-nivå.


4. Försäkra dig om att stomipåsen sitter fast under fysisk aktivitet och i intima situationer

Stomin ska inte hindra dig från att motionera eller vara fysiskt aktiv. Tala med läkare eller stomiterapeut om kontaktsporter eller mycket tunga lyft. Förutom det ska du kunna utöva samma typer av fysisk aktivitet som före operationen.

En livsförändrande sjukdom eller skada kan skapa en betydande obalans i ditt ”vanliga” liv. Vem du är, vad som är viktigt för dig och vad du förväntar dig av livet är något mycket personligt. Hur mycket man uppskattar sexuellt umgänge och hur man uttrycker sin sexualitet är olika för alla människor. Därför finns det inget som är ”normalt” när det gäller sex. Läs mer om intimitet här.

Att ha ett säkert påssystem och undvika läckage är mycket viktigt under fysisk aktivitet och i intima situationer. Det kan helt enkelt innebära att vidta några nödvändiga försiktighetsåtgärder, till exempel

 • stödja påssystemet med en gördel
 • prova olika typer av sportkläder, till exempel löpartajts eller Lycra®-shorts, för att se vad som fungerar bäst för dig
 • tömma påsen innan du börjar med aktiviteten eller blir intim.


5. Hitta den uppsättning produkter som passar dig

Liksom alla personer som lever med stomi är du unik.

Olika lösningar fungerar för olika människor när det gäller att hålla huden frisk runt stomin och minimera läckage. Därför är det bra att hålla utkik efter de senaste produkterna och aldrig tveka att tala med sjukvårdspersonal om olika alternativ.

Det viktigaste är att be om hjälp vid första tecken på ett problem, trots att vi befinner oss mitt i en världsomspännande pandemi. Besök gärna vår produktsida för att ta reda på vilka nya lösningar som finns.

 

 

 1. Richbourgh L, Thorpe JM, Rapp CG. Difficulties experienced by the ostomate after hospital discharge. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007; 34(1):70-79
 2. Consumer Survey of Pruiritus, 2016. Hollister-data på fil (n = 140)