Utvärdera problem med stomier och peristomal hud

I den bästa av världar skulle alla stomier ha perfekt form, vara placerade på en plan buk utan hudveck eller rynkor där en påse enkelt kan fästas så att den sitter tätt utan läckage. Verkligheten är dock att stomier, liksom människor som lever med stomi, alla är olika. Genom att öka din förståelse för stomiproblem kan du ge dina stomipatienter bästa möjliga stöd och lyssna med empati.

Följande artikel innehåller en lista över olika stomiproblem tillsammans med en definition och en referensbild. Informationen är hämtad från vår praktiska vägledning om stomier och peristomala hudkomplikationer, en broschyr utformad för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienternas stomi, hud och psykiska hälsa. Det här dokumentet har utvecklats med hjälp av värdefulla bidrag från erfarna stomiterapeuter runt hela världen.

Vi hoppas att du tycker att informationen nedan är användbar för att uppfylla kraven på vidareutbildning medan utbildning vid personliga möten är begränsad.

Stomi i hudplanet
Som namnet antyder sticker en stomi i hudplanet inte ut, utan befinner sig på samma nivå som huden runt stomin. En stomi i hudplanet kan vara ett resultat av kirurgens teknik eller kan uppkomma med tiden vid förändringar av buken, till exempel viktökning.

Hantering och åtgärd:
De flesta stomier i hudplanet orsakar inga problem, men man kan behöva använda en mjuk eller grund konvex barriär för att förhindra att stomivätskan hamnar under hudbarriären och irriterar huden runt stomin.

Ibland kan ”pancaking” uppkomma vid en stomi i hudplanet. Det innebär att avföring samlas runt stomin och fastnar längst upp på påsen. En smörjande deodorant kan vara till hjälp för att få ner avföringen i påsen.

Retraherad stomi
En retraherad stomi är när den normalt utstickande stomin försvinner under hudnivån. Det kan även kallas infälld stomi. Då kan stomivätskan hamna under hudbarriären och leda till obehag eller ömhet i huden runt stomin.

Hantering och åtgärd:
Målet är att höja stomins nivå över huden. Stomitätningar eller stomipasta kan vara till hjälp för att hålla tätt runt stomin. En konvex barriär med eller utan hjälp av ett stomibälte kan bidra till att få stomin att sticka ut i nivå med eller ovanför huden.

Prolaberad stomi
En prolaberad stomi innebär att tarmen glider ut genom stomin så att patientens stomi tycks sticka ut längre än vanligt. En stomi kan prolabera av många olika orsaker, till exempel överbelastning av bukmusklerna, långvarig hosta eller graviditet. Det är ganska vanligt att en stomi prolaberar någon gång under livet hos personer med stomi, men det kan göra det svårt att fästa påsen.

Hantering och åtgärd:
En prolaberad stomi är inte nödvändigtvis en medicinsk akutsituation, såvida det inte förekommer tydliga biverkningar som färgförändringar hos stomin eller kraftig smärta på stomistället. En patient med prolaberad stomi bör uppsöka stomivårdsspecialist eller läkare för bedömning.

Det är bäst att låta patienten ligga plant och utöva ett försiktigt tryck över stomin så att prolapsen minskas när påsen sätts fast.

För att göra plats för en ödematös stomi kan hudbarriären klippas större än stomin. Exponerad omgivande hud kan skyddas med en hudskyddande servett eller barriärtätning.

Bråck
Ett parastomalt bråck uppstår när tarmen på ett onormalt sätt tränger ut genom ett försvagat område i bukväggen. Området runt stomin ser ut som en svullnad eller utbuktning. Omkring 5 till 10 procent av alla personer med kolostomi och 3 till 10 procent av alla patienter med ileostomi får ett parastomalt bråck.

Svullnadens storlek varierar beroende på den försvagade bukväggens storlek och hur mycket av tarmen som sticker ut genom den. Andra faktorer är bland annat ålder, vikt, rökning, fysisk ansträngning och operation.

Hantering och åtgärd:
Bevarande behandling utan kirurgiskt ingrepp är den rekommenderade behandlingen för asymtomatiska patienter. Ett flexibelt påssystem som kan anpassas efter förändringar i stomistorlek och kroppsform rekommenderas.

En gördel kan användas som stöd för bråckområdet. Patienten kan också må bra av att äta regelbundet och dricka ordentligt för att göra avföringen lösare och förhindra förstoppning.

Stenos
Ordet ”stenos” härrör från grekiskan och betyder ”förträngning”, så patienter med stenos kan förvänta sig att stomin blir liten, trång och sammandragen. Liksom andra stomityper kan stenos orsakas av faktorer som bland annat kirurgisk teknik, inflammation och sammanväxningar. Patienterna kan lägga märke till en minskning av stomivätskan och symtom som bland annat magkramper, remsliknande avföring, förstoppning eller ökad gasbildning kan förekomma.

Hantering och åtgärd:
Stenos är inte nödvändigtvis en medicinsk akutsituation såvida inte stomin slutar att fungera eller patienten får smärta eller kräkningar. Behandling av lindrig stenos kan innefatta slaggfri kost, lösande läkemedel och vätska. I vissa fall kan utvidgning eller kirurgisk korrigering av stomin vara nödvändig. Du eller någon annan läkare bör göra en bedömning av patienten om det finns anledning till oro.

Granulom
Granulom är röda knölar/lesioner som kan uppkomma på ytan av en stomi eller i skarven mellan tarm och hud. Dessa lesioner kan orsaka ett betydande obehag för patienten och ibland resultera i blödningar eller dålig vidhäftning av påsen. Ibland uppstår granulom när det förekommer friktion från bandage, bälten eller kläder.

Hantering och åtgärd:
Granulom kan vara smärtsamma, ha lätt att börja blöda och leda till att påsen läcker. I vissa fall kan det vara lämpligt att använda ett mjukt och flexibelt påssystem. Se till att minska eventuella områden med extra friktion från påssystemet. En patient som upplever smärta eller obehag från granulom bör få en bedömning av sjukvårdspersonal.

Vill du lära dig mer om hur olika stomiproblem kan hanteras? Då kan du läsa vår broschyr Praktisk vägledning vid stomiproblem, där du hittar metoder för att åtgärda bland annat följande tillstånd:

  • stomiseparation
  • follikulit
  • nekros
  • laceration
  • ödem
  • svampinfektion.


Du hittar också en mängd användbara stomirelaterade resurser i avsnittet Professionell vård på vår webbplats. Tillsammans kan vi hjälpa dina patienter att känna sig trygga, lugna och redo för framtiden.