{ "modal": { "title": "Kliniska verktyg", "headline": "Praktisk guide för stomi- och hudproblem", "content": "

Denna praktiska guide är utformad för att hjälpa sjuksköterskor att ta hand om vanliga stomi- och hudproblem, med målet att upptäcka problemen tidigt och vidta lämpliga åtgärder.

\n

Visa PDF

\n

 

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/practicalguidefrstoma.ashx", "video_url": "" } }