{ "modal": { "title": "Kliniska källor", "headline": "Stomiforum", "content": "

Gemensamma värderingar som stödjer vårt uppdrag

\n

Gruppen Ostomy Forum (stomiforum) bestod av 31 erfarna stomiterapeuter från Japan, Storbritannien, Polen, Danmark, Sverige, Norge och Nederländerna.

\n

Under loppet av fem år skapade stomiforumet ett internationellt bedömningsformulär så att stomiterapeuter kunde samla in fullständiga relevanta data för att identifiera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av en stomioperation. Syftet med ett sådant forum var att ta fram rekommenderade förbättringar och tillhandahålla lämpliga insatser.

\n

Vi erbjuder dig att läsa arbetet som stomiforumet gjorde nedan.

\n

Materialet finns endast på engelska.

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Visa PDF Varför känner stomipatienter fortfarande smärta ett halvår efter operationen?
Visa PDFHudkomplikationer efter stomioperationen
Visa PDFÖversikt av stomikomplikationer efter operationen
Visa PDFAtt återgå till det sociala livet
Visa PDFÅterhämtning efter tillfällig ileostomi: finns det ett genusperspektiv?
Visa PDFHistoriebeaktande formulär
", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/ostomyforum.ashx", "video_url": "" } }