{ "modal": { "title": "Kliniska verktyg", "headline": "Observationsindex", "content": "

Det här diagrammet är till hjälp vid patientbedömning efter operationen. Utöver detaljerade klassificeringar av stomi och hudåkommor innehåller det även information om psykologiska, sociala och sexuella frågor för att ge en fullständigare bild av patientens hälsa.

\n

Visa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/observationindex.ashx", "video_url": "" } }