{ "modal": { "title": "Kliniska verktyg", "headline": "Omfattande bedömningsguide", "content": "

Det här häftet är ett verktyg där elementen i en helhetssyn på stomivård kombineras. Det är en lättanvänd, praktisk guide där varför, vad, när och hur beskrivs i förhållande till patientbedömning, stomibedömning, bedömning av huden kring stomin och bedömning av vilken konvexitet som behövs.

\r\n

Visa PDF

\r\n


\r\n

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/comprehensiveassessmentguide.ashx", "video_url": "" } }