{ "modal": { "title": "Kliniska källor", "headline": "Kliniska affischer", "content": "

Dansac publicerar affischer med anknytning till stomivård och produktanvändning på stomifältets kongresser som hålls vartannat år, World Council of Enterostomal Therapists (WCET) och European Council of Enterostomal Therapists (ECET). Vi tar fram våra affischer i nära samarbete med ansvariga, högprofilerade sjuksköterskor och interna specialister.

\n

Materialet finns endast på engelska.

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Visa affisch Användarbedömning av ett nytt påssystem som utformats för att vara mer diskreta och dölja mer
Visa affischHäfte med kliniska bevis – En sammanställning av kliniska bevis och patientberättelser
Visa affischDiskret och dold påse. Betydelsen för stomipatienten att produkterna uppfyller deras behov
Visa affischUtmaningarna med klinisk forskning: prövarens perspektiv
Visa affischAnvändarbedömning av ett nytt påssystem som utformats för att vara mer diskret och pålitligt
", "additional_content": "", "image_url": "", "video_url": "" } }