{ "modal": { "title": "Kliniska källor", "headline": "NovaLife häfte med kliniska bevis", "content": "

Stomioperationen är ett livsförändrande ingrepp. Samtidigt som fördelarna för den stomiopererade personen är självklara — den räddar liv och befriar människor från försvagande sjukdomar — kan den fysiska närvaron av operationens effekt, stomin och skötseln av den, vara ett svårt hinder att övervinna.

\n

I NovaLifes häfte med kliniska bevis presenteras några av resultaten från en av dagens mest omfattande studier om livskvalitet från Storbritannien, USA och Italien, tillsammans med observationsstudien av NovaLifes produktsortiment. Häftet innehåller också berättelser ur verkliga livet från människor som lever med stomi.

\n

Materialet finns endast på engelska.

\n

Visa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/novalifeclinicalevidencebooklet.ashx", "video_url": "" } }