{ "modal": { "title": "Kliniska källor", "headline": "Ditt fallstudiehäfte", "content": "

I den här broschyren berättar fyra erfarna stomiterapeuter om varsitt utmanande patientfall och hur de bedömde patientens situation och behov.

\r\n

Visa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/yourcasestudybooklet.ashx", "video_url": "" } }