{ "modal": { "title": "Livet med stomi", "headline": "Att resa ", "content": "

\nResecertifikat för stomiopererad
\n
\nVid resor  kan det vara bra att använda ett  stomiresebevis. Certifikatet kan underlätta för dig när du går igenom tullen / flygplatssäkerhet, om det finns ett behov av att förklara vaför man använder  stomibandage.
\n
", "additional_content": "

\n
Bandage förråd
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Ta alltid med dig uppgift om storlek, beskrivning, artikelnummer och tillverkarens namn på ditt stomibandage. Det är också bra att ha telefonnumret till din bandageleverantör med dig. Om du är borta under en längre tid, diskutera med din stomiterapeut eller stomiförening hur man kontaktar en lokal stomiterapeut / lokal agent / hur man får hjälp om det behövs. Du kanske vill ta några extra stomi bandage med om du planerar att  tillbringa mycket tid i vattnet eller ska vara i länder med hög värme/luftfuktighet.
\n
\nMat och dryck när du reser
\n
\nIbland kan vattnet, antingen i ditt eget land eller utomlands, orsaka en förändring i tarmfunktionen. För buteljerat vatten, kontrollera att flaskan inte har manipulerats genom att hålla den upp och ned för att leta efter läckor. För att undvika turistdiarré, var medveten om vad du äter och dricker.

\n

Du kan hitta mer information och råd om att leva med en stomi i Dansac häften:
\n
\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n

Tips och råd Kolostomi   Tips & råd kolostomi

\n

Tips och råd Ileostomi   Tips & råd ileostomi

\n

Tips och råd Urostomi   Tips & råd urostomi

\n

 

\n\n\n\n", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/traveling.ashx", "video_url": "" } }