{ "modal": { "title": "Livet med stomi", "headline": "Ber├Ąttelser ", "content": "

Att ha en stomi, tillfälligt eller permanent, är en stor förändring i en människas liv. För vissa människor, kan det ta en hel del tid och anpassning till acceptera livet med stomi. Andra däremot, justera snabbare. Hur du handskas med det beror på dig och din situation - det finns inget rätt sätt eller fel sätt att leva livet med stomi. Vi har samlat berättelser om andra människor som lever med stomi som delar sina erfarenheter.

\n

Visa berättelser

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/testimonials.ashx", "video_url": "" } }