{ "modal": { "title": "Att leva med stomi", "headline": "Sexualitet och förhållanden", "content": "

Oavsett om du är ung, gammal, gift eller singel och oavsett hur aktivt eller inaktivt ditt sexliv är, har det stor betydelse för intima förhållanden att man accepterar livet med stomi.

\r\n

Som en följd av operationen tvingas du hantera kroppen på nya sätt och prata om saker du aldrig behövt diskutera tidigare. Ditt sexliv är en av dessa saker. Att återvända hem efter operationen innebär tid för läkning och återhämtning, vilket kan ha företräde framför att anpassa sig sexuellt. Det finns ändå en del saker du kan göra för att anpassa dig sexuellt:\r\n

", "additional_content": "

\n

\n\n
\n

Det finns mer information och råd om sexualitet och förhållanden när man lever med stomi i Dansacs häfte; Hur påverkas mitt samliv

\n

Visa PDF

", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_whataboutsex.ashx", "video_url": "" } }