{ "modal": { "title": "Leva med stomi", "headline": "Irrigation steg för steg", "content": "

Kolostomiirrigation är en metod för rengöring av tarmen genom att ingjuta vatten via stomin med jämna mellanrum. Genom att irrigera kolostomin regelbundet kan man undvika daglig avföring och man kan använda en liten kolostomipåse. I det här häftet illustreras irrigation och påsbyte i hemmet. Varje steg illustreras med färgfoton.

\n

Här finns också tips och råd om irrigation och daglig stomivård. Irrigation av stomi ska alltid påbörjas och instrueras av en stomiterapeut. Han/hon kan ge nödvändig information, avgöra om det är lämpligt med irrigation och bestämma när det är dags att börja.

\n

Visa PDF

", "additional_content": "


\r\n

", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_irrigationstepbystep.ashx", "video_url": "" } }