{ "modal": { "title": "Leva med stomi", "headline": "Kroppsbild", "content": "

En stomioperation är en stor operation som kan påverka din kroppsuppfattning. När operationen är klar kommer en av dina kroppsfunktioner att vara annorlunda och kroppen ser annorlunda ut och fungerar på ett annat sätt. I det här häftet beskrivs några av de ändringar du kan uppleva i din kroppsuppfattning efter en stomioperation. Några av de känslor du kan ha som en följd av dessa ändringar diskuteras också. Det innehåller också aspekter som rädsla, ilska och även andras reaktioner på att du behöver en stomi. Häftet illustreras med berättelser ur verkliga livet från tre kvinnor som lever med stomi.

\n

Visa PDF

\n

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_bodyimage.ashx", "video_url": "" } }