{ "modal": { "title": "Sjukhusinläggning & återhämtning", "headline": "Transversostomi", "content": "

Transversostomi: i broschyren Stomivård i hemmet illustreras stomivård och påsbyte för ett 2-delsbandage.

\n

Varje steg illustreras med färgfoton. Här finns också tips och råd om daglig stomivård.

\n

Visa PDF

\n

 

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_transverseloopstoma.ashx", "video_url": "" } }