{ "modal": { "title": "Sjukhusinläggning & återhämtning", "headline": "Träning & fysisk aktivitet", "content": "

Stomin ska inte hindra dig från att träna eller vara lika fysiskt aktiv som du var före operationen. Prata med din läkare/stomiterapeut om kontaktsporter eller mycket tunga lyft; bortsett från det bör du kunna utöva samma typ av fysiska aktiviteter som du gjorde före operationen — till och med simma.

\r\n

Kom ihåg att även lätt motion är bra motion — för hjärtat, lederna, musklerna, lungorna och för din allmänna känsla av välbefinnande.

\r\n

De allmänna fördelarna med regelbunden motion är välkända.— Du bör dock tala med din läkare eller stomiterapeut innan du påbörjar ett träningsprogram, särskilt om du är otränad eller om du har andra medicinska sjukdomstillstånd.

", "additional_content": "

Tips och råd

\n

\n

\n\n

I häftet Kom i form efter stomioperationen finns magövningar som du kan göra direkt efter operationen och under återhämtningsperioden.

\n

Visa PDF

", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_gettingfitaftersurgery.ashx", "video_url": "" } }