{ "modal": { "title": "Sjukhusinläggning & återhämtning", "headline": "Stomivård för barn", "content": "

Häftet Vad har du på magen, Emil? är berättelsen om spädbarnet Emil, som föddes för tidigt och utvecklade nekrotiserande enterokolit (NEC) vid en månads ålder. Det illustrerade häftet innehåller råd om stomivård av barn för föräldrar, stomivårdsspecialister och sjuksköterskor på barnavdelningen.

\n

Visa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_infantcare.ashx", "video_url": "" } }