{ "modal": { "title": "Sjukhusinläggning & återhämtning", "headline": "Emotionella aspekter", "content": "

Att få stomi kan vara ett resultat av en olycka, långvarig sjukdom eller en nyligen diagnostiserad sjukdom där akut behandling eller till och med akutvård behövs. För vissa kan stomi uppfattas som en befrielse från en allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom och år av smärta. Andra kommer att tänka på det som något oväntat och oönskat, vilket kan göra det svårare att acceptera.

\n

Att få en stomi innebär en plötslig stor förändring i kroppen och i din egen kroppsuppfattning, vilket kan påverka din livskvalitet. Oavsett hur mycket stöd och information du kan få från skickliga och hjälpsamma läkare och sjuksköterskor, kommer det att ta tid att anpassa sig till denna förändring. Det är naturligt att känna sig ledsen och till och med orolig och stressad medan du anpassar dig till ditt nya, men egentligen inte så annorlunda, jag.

\n

Ibland kan du kämpa med tankar som ”Varför jag?” eller ”Vad har jag gjort för att förtjäna detta?” Det kan vara svårt att sätta ord på tankar och starka känslor eller att tala om dem. Erfarenhet visar att innan vi accepterar det oundvikliga och därmed är redo att gå vidare måste vi börja med att erkänna våra svårigheter. När vi gör det kan vi hitta otaliga exempel på människor som lever ett fullständigt och tillfredsställande liv med stomi.

\n

Du kan läsa mer om känslor och anpassning till en ny kroppsupfattning i Dansacs häfte, Kroppsbilden.

\n

Visa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/emotionalaspects.ashx", "video_url": "" } }