{ "modal": { "title": "Före operationen", "headline": "Ung med stomi", "content": "

Ung med stomi är skriven för tonåringar av tonåringar. I den här broschyren delar ett antal tonåringar med stomi med sig av sina erfarenheter och tar upp frågor som är viktiga för dem.
\n
\nTre tonåringar intervjuades och fotograferades till den här broschyren. Med egna ord delar de med sig av sina erfarenheter — tankar och känslor — och berättar om hur det var att få stomi vid så ung ålder.
\n
\nBroschyren innehåller förord som skrivits av två vuxna som också har erfarenhet av att ha fått stomi när de var tonåringar. De beskriver hur de har klarat av att leva med stomi i vuxen ålder. Det finns också ett avsnitt, ”Tips & råd' som skrivits särskilt för tonåringar.

\n

 

\n

Visa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_teenwithstoma.ashx", "video_url": "" } }