Dansac Sverige | Tillägnad stomi runt om i världen | Dansac SE
Image Jen Crohn's Hero

Feeling comfortable in your own skin

Jen, Crohn's hjälte

TRE Soft Convex

NovaLife TRE hudskyddsplatta

Den bästa huden är frisk hud


Image Nils Crohn's Rebell

Den bästa huden är frisk hud

Nils, Crohns rebell

Image Dansac Ostomy Accessories

Dansac tillbehör

för extra vård


Dansac vill informera dig om att vår förmåga att leverera Stomi- och Inkontinensprodukter inte påverkas av coronavirus-pandemin COVID-19.


Dansac, aktuellt uttalande relaterat till COVID-19 Pandemin


Att leva med stomi

Dansacs medarbetare är mycket engagerade i stomivård. Vi strävar inte bara efter att erbjuda dig de bästa produkterna; vi tillhandahåller också en stor mängd unika och relevanta broschyrer och böcker om olika ämnen som handlar om livet med stomi.

Se alla utbildningsresurser
Living with a Stoma

Professionell vård

Vi har ett nära samarbete med stomivårdspersonal för att ta fram verktyg och material som stödjer och hjälper till att utbilda personal som tar hand om människor som lever med stomi.

Se alla professionella resurser
Stoma professional

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.