{ "modal": { "title": "Før operationen", "headline": "Stomioperationen steg för steg", "content": "

I broschyren 'stomioperation steg för steg' visas och beskrivs de anatomiska aspekter av en stomioperation. Syftet med denna broschyr är att ge dig insikt och kunskap  och hjälpa dig att förstå en del av dialogen mellan läkare och sjuksköterskor, när de talar om operationen.

\n

Visa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_surgerystepbystep.ashx", "video_url": "" } }