* | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > UrostomipåseUrostomipåse

Nova 1 urostomi X3

Plan, tömbar, Beige eller transparent påse, tjockare platta, förhålad eller uppklippbar.

Nova 1 urostomi konvex

Hård konvexitet, tömbar, transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Nova 2 urostomi

Tömbar, tvådelad beige eller transparant påse

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.