$name | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > NovaLifeNovaLife

NovaLife TRE 1 Sluten Midi

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Sluten Convex Midi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife TRE 1 Sluten Maxi

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Tömbar Maxi

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Tömbar Convex Maxi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife TRE 1 Tömbar Midi

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Tömbar Convex Midi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.