$name | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > NovaLifeNovaLife

NovaLife TRE 2 hudskyddsplatta

Plan, uppklippbar, passar Nova 2- och NovaLife 2-påsar.

NovaLife 2 hudskyddsplatta

Plan, uppklippbar eller förhålad, icke-centrerat starthål.

NovaLife 2 GX+ hudskyddsplatta

Plan, GX+-hudskyddsplatta, uppklippbar eller förhålad, icke-centrerat starthål.

NovaLife 2 konvex GX+ hudskyddsplatta

Hård konvexitet, GX+-hudskyddsplatta, uppklippbar eller förhålad.

NovaLife 1 sluten active

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Sluten Mini

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Tömbar Convex Mini

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife TRE 1 Sluten Convex Maxi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.