$name | Dansac SE
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > NovaLifeNovaLife
  •  > NovaLife slutenNovaLife sluten
  •  > Endels-Endels-

NovaLife 1 sluten mini

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife 1 sluten midi

Plan, beige påse med eller utan inspektionslucka, uppklippbar.

NovaLife 1 sluten maxi

Plan, beige påse med eller utan inspektionslucka, uppklippbar.

NovaLife 1 sluten soft convex midi

Mjuk konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippbar.

NovaLife 1 soft convex maxi

Mjuk konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippbar.

NovaLife 1 sluten konvex midi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife 1 sluten konvex maxi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife 1 sluten active

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Sluten Mini

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Sluten Convex Maxi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife TRE 1 Sluten Midi

Plan, beige påse, uppklippbar.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.