eStoma | Dansac SE
dansac-estoma-landing-header

E-Stoma

E-Stoma är ett innovativt e-learningprogram som ger användbar information till ostomater, deras familjer och vänner. Den här guiden talar om förberedelser för operation, sjukhusvistelse, återhämtning och hur man bor med stomi varje dag.

Detta program är utformat i alla dess aspekter för personer med stomi och behandlar många ämnen - fysiologiska, psykologiska och sociala - till exempel hur man utför en stomi, hur man bäst anpassar hudskyddet eller hur man lyckas återvända till jobbet efter En lång sjukdomstid.

Teoretisk information är associerad med stomiupplevelser. I handboken hittar du testimonier av personer med ostomier, som pratar om sina erfarenheter och den period då de befann sig i samma situation.

Navigering i E-Stoma är lätt och intuitivt. Du kan bläddra bland de olika ämnena efter varandra, eller du kan söka efter specifik information.

Klicka på länkarna nedan för att komma åt ett av programmen.

Före operationen  |   Sjukhusinläggning  |   Återhämtning  |   Att leva med stomi